Kalisz
Kepno
Jarocin
Zduńska Wola

Rozliczenie czasu pracy kierowców wymaga wnikliwej kontroli zarówno danych zawartych na karcie kierowcy jak i danych pochodzących z tachografów. Poprawna analiza ciągłości, kompletności danych, a także naruszeń kierowców pozwoli nam na stworzenie ewidencji czasu pracy zgodniej z najnowszymi przepisami Pakietu Mobilności.

Naszych rozliczeń dokonujemy na oprogramowaniu 4TRANS rekomendowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Transportu Drogowego

Klient otrzymuje pełną ewidencję czasu pracy kierowcy zgodną z  art. 25 Ustawy o czasie pracy kierowców. Sporządzony dokument zawiera szczegółowy wykaz godziny nadliczbowych, godzin nocnych, dyżurów, dni wolnych oraz wyrównania do płacy minimalnej.

Wykonana przez nas analiza i rozliczenie czasu pracy kierowcy daje Państwu poczucie bezpieczeństwa i znacząco ogranicza ryzyko nałożenia kar w przypadku kontroli w Przedsiębiorstwie, jak i na drodze.

Jak przebiega proces współpracy?

ETAP 0:      Podpisanie umowy o ochronie danych osobowych, a także udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów do prawidłowego ustawienia programu 4TRANS tj. regulaminów pracy, płacy, umów o pracę. Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia z kierowcami i kadrą zarządzająca z zakresu czasu pracy kierowców i obsługi tachografów.

ETAP I:      Przekazanie do naszej firmy plików cyfrowych z kart kierowców i tachografów lub wykresówek, a także ewidencji dot. załadunków i rozładunków (w przypadku rozliczania pakietu mobilności). Sposób przekazania danych ustalamy indywidualnie z każdym klientem na początku współpracy;
ETAP II:       Import danych do oprogramowania 4 TRANS, analiza danych pod względem ciągłości i poprawności;
ETAP III: Analiza naruszeń kierowcy pod względem błędów mających wpływ na poprawne rozliczenie czasu pracy tj. błędy związane z nieprawidłową obsługą tachografu, nieprzestrzeganiem czasu jazdy, pracy. odpoczynków. Poinformowanie klienta o zaistniałych nieprawidłowościach i konieczności ich wyjaśnienia przed stworzeniem ewidencji czasu pracy;
ETAP IV Rozliczenie wirtualnych delegacji  i krajowych podroży służbowych;
ETAP V: Wprowadzenie do systemu nieobecności kierowców ( urlopów, zwolnień lekarskich i innych);
ETAP VI:                 Stworzenie ewidencji czasu pracy kierowcy w oparciu o wszystkie posiadane dane; 
ETAP VII:                  Przekazanie wykonanej dokumentacji dot. ewidencji czasu pracy i innych raportów wg indywidualnego zapotrzebowania Przedsiębiorcy.