Kalisz
Kepno
Jarocin
Zduńska Wola
KANCELARIA PRAWNA

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w Prawie Transportowym oraz świadczy usługi podmiotom z sektora transportu drogowego.

Adwokat Blanka Kowalczyk-Mizerskiej posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem spraw przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Głównym Inspektoratem  Transportu Drogowego. Dysponując wiedzą oraz doświadczeniem jest w stanie zaproponować dogodne rozwiązania, jak również zagwarantować wsparcie w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień natury prawnej, z którymi spotykają się przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu transportu drogowego w Polsce i UE.

Zapewnia Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w sektorze transportu, spedycji, logistyki, w szczególności uregulowań związanych z wprowadzeniem Pakietu Mobilności, odnoszących się m.in. do czasu jazdy, odpoczynków, sposobu delegowania kierowców oraz sprawiedliwej konkurencji.

Kancelaria oferuje Państwu następujące rozwiązania:

  • Doraźną pomoc prawną w ramach porad i opinii z dziedziny prawa transportowego
  • Prowadzenie spraw spornych przed  instytucjami (PIP, GITD), sądami administracyjnymi i powszechnymi w dziedzinie prawa transportowego
  • Stałą obsługę prawną  w zakresie tematyki związanej z prawem przewozowym, konwencją CMR, reklamacjami na gruncie tychże aktów prawnych,
  • Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód w przewożonym towarze czy kolizji komunikacyjnych
  • Reprezentowanie Przedsiębiorcy w sporach pracowniczych